Home » Strotra Collection » Mantratmakam ShriMaruti Stotram~श्रीमारुतिस्तोत्रं
||

Mantratmakam ShriMaruti Stotram~श्रीमारुतिस्तोत्रं

||

मन्त्रात्मकं श्रीमारुतिस्तोत्रं

 

ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते I
नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते II १ II


मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने I
भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने II २ II


गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मण प्राणदाय च I
वनौकसां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने II ३ II


तत्त्वज्ञान सुधासिन्धुनिमग्नाय महीयसे I
 आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते II ४ II


जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च I
नेदिष्ठाय प्रेतभूतपिशाचभयहारिणे II ५ II


यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे I
यक्षराक्षसशार्दूलसर्पवृश्चिक भीह्रते II ६ II


महाबलाय वीराय चिरंजीविन उद्धते I
हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये II ७ II


बलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते I
लाभदोSसि त्वमेवाशु हनुमन् राक्षसान्तक II ८ II


यशो जयं च मे देहि शत्रून् नाशय नाशय I
स्वाश्रितानामभयदं य एवं स्तौति मारुतिम् I
हानिः कुतो भवेत्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् II ९ II


II इति श्री ह्रत्पुन्दरिकाधिष्ठितश्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीकृतं मन्त्रात्मकं श्रीमारुतिस्तोत्रं संपूर्णं II

 
Subscribe for Newsletter
Strotra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com